Sopimuksen peruuttaminen muualla kuin elinkeinoharjoittajan tiloissa